child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn
Siz hayal edin biz geçekleştirelim...

Siz hayal edin biz geçekleştirelim...

Sorunlarınızı dert etmeyin !

Siz bize arızanızı bildirin, biz size en uygun çözümü sunalım..

Domain ve Hosting Satısımız Baslamıstır !

1 Yıllık domain tescil ediyoruz ! Sunucumuzdan sizlere hosting veriyoruz. Faturayı da sizlere teslim ediyoruz. Bir teknik arıza yada sorun olduğunda sizin haberiniz olmadan en kısa sürede biz sorunu çözüyoruz...

Araba Kiralama

Mersin'e kısa bir süreliğine mi geldiniz ? Arabaya mı ihtiyacınız var? Uğur Uyar Bilişim sizlere uygun konforlu ve uygun maliyette araba bulacaktır..

Kartuslar Bos Kalmasın !

Boş kartuşlarınızı dolduruyor, bozuk fotokopi makinelerinizi tamir ediyoruz..

Biz..

2008'den bu yana web sitesi tasarımı, logo tasarımı, banner tasarımı ,logo, teknik servis, datacenter veri hizmetleri ve yazılım işlemleri ile her zaman karşınızda başarıyla ayakta durmaktayız.. İş kalitemiz ve hedeflerimiz doğrultusunda kaliteli çalışmalara imza atmakta, büyük işlerin altından kolaylıkla kalkabilmekteyiz.

Ve bunun devamı olarakta çalışmalara devam etmekteyiz..

 

Web Servisleri

Hakkımızda :
2008 yılından itibareb müşterilerinin hizmetine sunulan şirketimiz, 4 yıldır başarıyla bu hizmeti üstlenmektedir. Bu görevleri gerçekleştirirken kendine doğruluğu, müşteri memnuniyetini, adaletli olmayı ve uygun çözümler bulmayı prensip edinmiştir. Şirketimiz kapsamında yardımımıza ihtiyacı olan kimseyi çevirmemiş ve verilen en zor işlerin altından başarıyla kalkmasını bilmiştir. Kalite'nin adresine hoşgeldiniz..
Domain Tescil İçin Gerekli Evraklar :

  com.tr, biz.tr ve info. tr için gerekli belgeler:

·  Uğur Uyar Bilişim çözümlerine hitaben firmanın antetli kağıdına bir dilekçenin yazılması gereklidir. Antetli kağıt yok ise, düz kağıtta olabilir. Dilekçe de yer alacak metin şu şekilde olacaktır. " alanadımız.com.tr (veya domain uzantınız ne ise) alan adının kaydının yapılması için gereğini arz ederim." Dilekçenin altında ismin sahibi kuruluşun kaşesi ve yetkilisinin imzasının ayrı ayrı yer aldığı halde e-mail adresimize gönderilmesi gerekmektedir.
Dilekçe örneği için Tıklayınız.
Aşağıdaki evraklardan herhangi birinin olması kayıt işlemi için yeterlidir.
·  Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi" veya "Ticari Sicil Belgesi" veya "Oda Sicil Kayıt Sureti" veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı,
·  Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi",
·  Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",
·  Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi",
·  Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",
·  İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
·  Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
·  Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
·  Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
·  Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi",
·  Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,
·  Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM,
·  SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
·  Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
·  İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
·  Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
·  Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'n dan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
·  Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
·  Süresiz yayınlar için yayının aslı,
·  İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",[ao1]
·  Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
·  Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
     org.tr için gerekli belgeler:

·  Alan adının tahsisi için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün UğurUyarBilişim'e gönderilmesi gerekmektedir.

·  Kar amacı bulunmayan oluşumların ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az 3 sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.
     name.tr için gerekli belgeler

·  Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.
      gov.tr için gerekli belgeler:

·  Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin UğurUyarBilişim'e gönderilmesi gerekmektedir.
      mil.tr için gerekli belgeler:

·  Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesini UğurUyarBilişim'e göndermesi gerekmektedir.
     k12.tr için gerekli belgeler:

·  Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin,

·  Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi'nin UğurUyarBilişim'e gönderilmesi gerekmektedir.
      edu.tr için gerekli belgeler:

·  Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin UğurUyarBilişim'e gönderilmesi gerekmektedir.
      bel.tr için gerekli belgeler:

·  Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin UğurUyarBilişim'e gönderilmesi gerekmektedir
      pol.tr için gerekli belgeler:

·  Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesinin UğurUyarBilişim'e göndermesi gerekmektedir
      web.tr ve gen.tr için gerekli belgeler:

·  Bu iki alan adına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.
      ad-soyad.com.tr için gerekli belgeler:

·  Bu alan adına yapılacak başvuru için sadece nufus cüzdanı fotokopisi istenmektedir.

Sunucular kontrolümüz altındadır..

Paket Programlarımız:

üyük-küçük demeden sizin isteğine ve bütçenize uygun programları yazıyoruz. Alış-Satış Takip Programı, Cafe-Bar Takip Programı, Personel Takip Programı gibi ister önceden taslak haline getirdiğimiz programları, isterseniz sizlere özel programlarımızı deneyebilirsiniz..

Hizmetlerimiz

Yaptığımız tüm çalışmalar gibi yaptığımız logolarda size özel ve tektir. Yaptığınız işle alakalı yada sembolize edilmiş grafikler kullanarak size en uygun logoyu yapıyoruz.

Uğur Uyar

Sizlere özel yaptığımız tasarım ve entegrasyonlarla, isteğinize uygun, yasalara uygun, sizlere göz kamaştıracak tasarımlar sizleri bekliyor. Siz bize istediğinizi yada ne yapmak istediğinizi söyleyin, biz size en başarılı yolu çizelim.

Uğur Uyar

Şirketinize ya da atılmak istediğiniz sektöre uygun projelerde sizin yanınızda yer alıyoruz. İnternet kullanıcılarına ve takipçilerine hitap eden süreklilik, gösteriş, kalite ve reellik kazandıran projelerinizi hayata geçiriyoruz !

Uğur Uyar

Büyük-küçük demeden sizin isteğine ve bütçenize uygun programları yazıyoruz. Alış-Satış Takip Programı, Cafe-Bar Takip Programı, Personel Takip Programı gibi ister önceden taslak haline getirdiğimiz programları, isterseniz sizlere özel programlarımızı deneyebilirsiniz..

Neler Yaptık..

© 2012 Uğur Uyar Bilişim